Privacyverklaring

Huidinstituut Les Visages respecteert uw privacy en zal er alles aan doen om vertrouwelijk om te gaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

In de deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. We raden u aan om deze privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u ons bereiken per mail via info@lesvisages.nl.


Huidinstituut Les Visages

Huidinstituut Les Visages gevestigd aan Sarphatistraat 16 huis, 1018 GK Amsterdam bereikbaar via telefoonnummer 020 6242441 of e mail info@lesvisages.nl website www.lesvisages.nl ingeschreven bij de kvk onder nummer 51641208 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Huidinstituut Les Visages verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huidinstituut Les Visages verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:


Uw huidtype

Door middel van onze Observ huid scanner maken wij foto's van uw huid bij ons intake gesprek voorafgaand aan de behandelingen om een zo accuraat mogelijk behandelplan vast te stellen. Door het maken van deze foto word volgens de wet automatisch uw huidtype vastgelegd.

Grondslag: ondubbelzinnige toestemming.
Bewaartermijn: zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Gezondheid

Wij registreren alleen de noodzakelijke medische gegevens voor het geven van een veilige en verantwoorde behandeling.

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming.
Bewaar termijn: 15 jaar volgens de wet WBGO.


Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lesvisages.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Doel, grondslag en bewaartermijn voor verwerking van persoonsgegevens

Huidinstituut Les Visages verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Het afhandelen van uw betaling

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleindeVerzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Gegevens: Naam, E-Mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doeleindeU te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, afspraak maken (online en of telefonisch/ bevestigingsmail en herinneringsemail.

Gegevens: NAW gegevens, E-Mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeAfhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeSocial marketing

Gegevens: NAW-gegevens, E-Mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doeleindeWebsite Analytics

Gegevens: Surfgedrag en Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde


Financiële administratie(o.a. belastingdienst)

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO


Geautomatiseerde besluitvorming

Huidinstituut Les Visages neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huidinstituut Les Visages) tussen zit.


Delen van persoonsgegevens met derden

Huidinstituut Les Visages verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huidinstituut Les Visages blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huidinstituut Les Visages gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidinstituut Les Visages en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lesvisages.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huidinstituut Les Visages wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huidinstituut Les Visages neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Les Visages maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te verzekeren dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lesvisages.nl


Contact gegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring dan kunt u contact opnemen met ons via de onderstaande gegevens.

Huidinstituut Les Visages
Sarphatistraat 16 hs
1018 GK Amsterdam
Tel: 020 6242441
Mail: info@lesvisages.nl
Contactpersoon: Ellen Boerhoop


Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

Adres
Huidinstituut Les Visages
Sarphatistraat 16
1018 GK Amsterdam
Noord-Holland

020-6242441
http://www.lesvisages.nl


Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Gesloten